Γιώργος Κουτσικάκης

Χειρουργός Οδοντίατρος M.M.Sc

Φωτεινά Χαμόγελα στην Πεύκη!

Τι να περιμένετε κατά και μετά την ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση). Πιθανά συμβάματα.

Η ενδοδοντική θεραπεία, κατά βάση, αποβλέπει στο να θεραπεύσει μία φλεγμονή του δοντιού (πολφίτιδα) ή της περιοχής που περιβάλλει την άκρη της ρίζας του δοντιού. Η αναγκαιότητα της θεραπείας είναι ανεξάρτητη από το αν υπάρχει πόνος ή όχι, διότι πχ. μία σοβαρότερη βλάβη του δοντιού, η νέκρωση, είναι κατ’ αρχήν ανώδυνη. Ο σκοπός είναι να διατηρηθεί το δόντι στο στόμα σε υγεία και λειτουργία.

Είναι μία ανώδυνη πράξη διότι ο οδοντίατρος θα επιδιώξει να πετύχει βαθιά αναισθησία με όλες τις μεθόδους που ξέρει. Σε περίπτωση έντονης φλεγμονής μπορεί να χρειαστεί ακόμα και ενδοπολφική αναισθησία προκειμένου να νοιώθετε εντελώς άνετα.

Η διαδικασία περιλαμβάνει χειρισμούς με μικροεργαλεία και διακλυσμούς στο εσωτερικό του δοντιού.

Το ακριβές μήκος του δοντιού, όπως και το μήκος εργασίας, το μετράει ο οδοντίατρος με ακτινογραφίες.

Μολαταύτα τόσο η εκπόλφωση, όσο και οι χειρισμοί μπορεί να ερεθίσουν το ακρορρίζιο προκαλώντας περιριζίτιδα , μία προσωρινή επώδυνη βλάβη κυρίως στο δάγκωμα. Σ’ αυτήν την περίπτωση οδοντίατρος θα σας συστήσει τα κατάλληλα παυσίπονα μέχρις ότου η βλάβη παρέλθει, πράγμα που θα συμβεί σε ελάχιστες μέρες. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να απομακρύνει το προσωρινό σφράγισμα, αν η θεραπεία δεν έχει ολοκληρωθεί, και να διευκολύνει το υγρό που έχει συσσωρευτεί να παροχετευθεί ώστε η περιριζίτιδα να περάσει νωρίτερα.

Σε περίπτωση επώδυνου δοντιού λόγω οξείας φλεγμονής του ακρορριζίου ,ο οδοντίατρος θα προσφέρει τις πρώτες του βοήθειες, αναβάλλοντας τη συνέχιση της θεραπείας για επόμενη συνεδρία ώστε να σας ανακουφίσει από τον πόνο και να αποτρέψει τα χειρότερα.

Μερικές φορές κατά τη θεραπεία νεκρού δοντιού με ακρορριζική βλάβη τα μικρόβια που βρίσκονταν σε ύπνωση αναζωπυρώνονται. Θα νοιώσετε τότε την περιοχή να ‘’πάλλεται’’. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο οδοντίατρός σας θα σας συστήσει τα κατάλληλα αντιβιοτικά και θα συνεχίσει τη θεραπεία.

Η ενδοδοντική θεραπεία μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία ή περισσότερες επισκέψεις ανάλογα με την περίπτωση. Ο οργανισμός θα αποκαταστήσει βαθμιαία τις βλάβες και γι’ αυτό τις πρώτες μέρες μπορεί να νοιώθετε ‘’κάπως’’.

Το ενδοδοντικά θεραπευμένο δόντι, επειδή έχει χάσει τους χυμούς του, είναι εύθρυπτο. Γι’ αυτό στο συντομότερο χρονικό διάστημα πρέπει να αποκατασταθεί με σφράγισμα, ανασύσταση ή στεφάνη. Ο οδοντίατρος θα προβεί στην καλύτερη για την περίπτωση λύση.

Μέχρι τότε να αποφεύγετε να μασάτε από την περιοχή αυτή σκληρές τροφές.

Αφού έχετε τελειώσει τη θεραπεία πρέπει να επισκέπτεστε κατά τακτά χρονικά διαστήματα, που ο οδοντίατρος θα σας ορίσει το ιατρείο για παρακολούθηση. Π.χ. σε περίπτωση ακρορριζικής βλάβης θα ελεγχθεί με ακτινογραφία η πορεία επούλωσης. Ενώ άλλες φορές μπορεί να κριθεί σκόπιμο να συμπληρωθεί η θεραπεία με ακρορριζεκτομή.

Τελειώνοντας να αναφέρω ότι τίποτα από τα παραπάνω μπορεί να συμβεί και όλα να είναι άνετα και ευχάριστα. Αν όμως κάποια από αυτά προκύψουν, τώρα που είσαστε ενημερωμένοι, θα πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς και αισιόδοξοι αφού αναγνωρίζετε την ωφελιμότητα της προσπάθειας για τη διατήρηση των δοντιών σας .

Πίσω στο blog