Γιώργος Κουτσικάκης

Χειρουργός Οδοντίατρος M.M.Sc

Φωτεινά Χαμόγελα στην Πεύκη!

Παιδοδοντία 3 – Πρόωρη εξαγωγή νεογιλού

Αν εξαχθεί ένα νεογιλό δόντι πολύ νωρίτερα από τον κανονικό χρόνο ανατολής του μονίμου πρέπει να τοποθετηθεί ένα απλό ορθοδοντικό μηχάνημα διατήρησης χώρου. Αυτό μπορεί να είναι είτε ακίνητο είτε κινητό.

Πίσω στο αλφαβητάρι