Γιώργος Κουτσικάκης

Χειρουργός Οδοντίατρος M.M.Sc

Φωτεινά Χαμόγελα στην Πεύκη!

Παιδοδοντία 2 – Καθυστέρηση ανατολής

Μπορεί να μεσολαβήσει κάποιος χρόνος μεταξύ της πτώσης του νεογιλού και της ανατολής του αντίστοιχου μονίμου. Με μία ακτινογραφία θα διαπιστωθεί αν ο μόνιμος βρίσκεται εκεί καθώς και η φορά που έχει.

Πίσω στο αλφαβητάρι