Γιώργος Κουτσικάκης

Χειρουργός Οδοντίατρος M.M.Sc

Φωτεινά Χαμόγελα στην Πεύκη!

Παιδοδοντία 1 – γλωσσική ανατολή μονίμων

Μερικές φορές τα κάτω πρόσθια μόνιμα δόντια τείνουν να ανατείλουν γλωσσικά των νεογιλών. Στις περισσότερες περιπτώσεις η γλώσσα θα τα σπρώξει στη σωστή θέση. Σε άλλες περιπτώσεις χρειάζεται η παρέμβαση του οδοντιάτρου.

Πίσω στο αλφαβητάρι