Γιώργος Κουτσικάκης

Χειρουργός Οδοντίατρος M.M.Sc

Φωτεινά Χαμόγελα στην Πεύκη!

Ιστορικό – Ιατρικό απόρρητο

Στην άσκηση της οδοντιατρικής διαχωρίζεται σε Οδοντιατρικό ιστορικό και Ιατρικό ιστορικό. Είναι πληροφορίες που συλλέγει ο οδοντίατρος με ερωτήσεις προς τον ασθενή. Αυτές είναι πολύτιμες τόσο για τη διάγνωση όσο και για την προστασία του ασθενή σε περίπτωση που πάσχει από ένα νόσημα (έχει περάσει πχ. ένα πρόσφατο έμφραγμα).

Ο οδοντίατρος έχει την επιδεξιότητα να συλλέξει τις πληροφορίες που χρειάζεται, αλλά το έργο του είναι ευκολότερο όταν ο ασθενής είναι απόλυτα ειλικρινής στις απαντήσεις που δίνει. Άλλωστε με τον τρόπο αυτό βοηθά τον εαυτό του.

Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και απόρρητες ακόμα και από μέλη της οικογενείας του αν ο ίδιος το επιθυμεί. Εμπίπτουν στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ.

Πίσω στο αλφαβητάρι