Γιώργος Κουτσικάκης

Χειρουργός Οδοντίατρος M.M.Sc

Φωτεινά Χαμόγελα στην Πεύκη!

Ενδοδοντική θεραπεία (Απονεύρωση)

Όταν τα μικρόβια της τερηδόνας εισχωρήσουν μέσα στον πολφό ενός δοντιού προκαλείται φλεγμονή αυτού που ονομάζεται πολφίτιδα και εκδηλώνεται με πόνο. Στη συνέχεια ο πολφός νεκρώνεται και τα μικρόβια προωθούνται πέρα από την άκρη της ρίζας στον περιβάλλοντα χώρο προξενώντας φλεγμονή που είναι δυνατόν να εκδηλωθεί με απόστημα που είναι μία βαριά κατάσταση.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και σε άλλες, επεμβαίνουμε θεραπευτικά στο εσωτερικό του δοντιού, αυτή είναι η ενδοδοντική θεραπεία (ονομάζεται και απονεύρωση αλλά αυτός δεν είναι ακριβής όρος). Στην αρχή καθαρίζουμε όλη την τερηδόνα. Μετά βρίσκουμε τα στόμια των ριζικών σωλήνων. Στη συνέχεια με μικροεργαλεία καθαρίζουμε το εσωτερικό τους από τον φλεγμαίνοντα ή νεκρό ιστό, ενώ εξαλείφουμε τις κρύπτες των μικροβίων. Για πληρέστερο καθαρισμό και απολύμανση κάνουμε πολλούς διακλυσμούς με αντισηπτικά υγρά.

Συνήθως αφήνουμε το δόντι κάποιες μέρες να ηρεμήσει αφού το κλείσουμε εξωτερικά με ένα πρόχειρο σφράγισμα. Σε επόμενη επίσκεψη θα εμφράξουμε τους ριζικούς σωλήνες με γουταπέρκα και ειδικά φυράματα. Σε όλα τα στάδια οι ακτινογραφίες είναι πολύτιμα βοηθήματα.

Μετά το τέλος της θεραπείας το δόντι πρέπει να αποκατασταθεί με κάποιο τρόπο (π.χ. σφράγισμα-ανασύσταση-στεφάνη) για να μπορέσει να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Πίσω στις υπηρεσίες