Γιώργος Κουτσικάκης

Χειρουργός Οδοντίατρος M.M.Sc

Φωτεινά Χαμόγελα στην Πεύκη!

Διαφορική διάγνωση – Διάγνωση – Σχέδιο θεραπείας

Διάγνωση είναι η αναγνώριση της ασθένειας σε έναν άνθρωπο που πάσχει και βασική προϋπόθεση για τη σωστή θεραπεία.

Για να γίνει αυτό ακολουθείται μία διαδικασία. Πρώτο απ’ όλα είναι η λήψη ενός καλού ιστορικού. Θα πάρουμε πληροφορίες για το τι ακριβώς νοιώθει ο ασθενής, τι έχει γίνει στο στόμα του στο παρελθόν, τι παθήσεις έχει περάσει ή περνά, τι φάρμακα παίρνει, ποια είναι η διατροφή του, ποιες είναι οι συνήθειες στοματικής υγιεινής και κατά περίπτωση και άλλα. Το ιστορικό μας βοηθά επίσης στο να προφυλάξουμε τον ασθενή π.χ. από μία μεγάλη αιμορραγία σε ένα ασθενή που παίρνει αντιπηκτικά. Υπάρχει απόλυτη εχεμύθεια και πρέπει να αναφέρονται τα πάντα.

Στη συνέχεια γίνεται η κλινική εξέταση. Θα εξετάσουμε τα συμπτώματα που ο ασθενής αναφέρει και στα οποία πρέπει να είναι ειλικρινής και τα σημεία που εμείς βλέπουμε κάνοντας και διάφορες δοκιμασίες. Η εξέταση δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο π.χ. δόντι αλλά εξετάζονται και τα παρακείμενα, τα της απέναντι γνάθου, η άρθρωση μεταξύ τους, τα ούλα και γενικά η γύρω περιοχή.

Πολύ βοηθητική στην οδοντιατρική είναι η ακτινογραφία και μερικές φορές τα εκμαγεία ή άλλες εξετάσεις.

Μετά πρέπει να ξεχωρίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει ανάμεσα σε παθήσεις που μοιάζουν ή π.χ. ποιο δόντι ακριβώς ανάμεσα σε δύο διπλανά πάσχει. Να κάνουμε δηλαδή διαφορική διάγνωση.

Μετά είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε την τελική διάγνωση, να καταστρώσουμε το σχέδιο θεραπείας σε συζήτηση με τον ασθενή για τις ενδεχόμενες εναλλακτικές λύσεις και μετά να προχωρήσουμε στη θεραπεία που πρέπει να ακολουθείται από μέριμνα  για τη διατήρηση του αποτελέσματος.

Πρέπει να αναφερθεί ότι είναι καθήκον και υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε απλά, κατανοητά και με σαφήνεια τον ασθενή για όλα, εκτός αν για ειδικούς λόγους ενημερώσουμε τους οικείους του.

Πίσω στο αλφαβητάρι