Γιώργος Κουτσικάκης

Χειρουργός Οδοντίατρος M.M.Sc

Φωτεινά Χαμόγελα στην Πεύκη!

Χειρουργική του στόματος

Οκόσα φάρμακα ουκ ιήται, σίδηρος ιήται·

ιήται=θεραπεύει, σίδηρος(μτφ.)=εγχείρηση

Ιπποκράτης ( 460-377 π.Χ. Πατέρας της Ιατρικής)

Στις περισσότερες περιπτώσεις στην εν γένει ιατρική και ειδικότερα στην οδοντιατρική ξεκινάμε συντηρητικά (ήπια) τη θεραπευτική μας αντιμετώπιση.  Δεν θα εξάγουμε εύκολα ένα δόντι επειδή πονά αλλά θα προβούμε σε ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση). Αν είναι εύσειστο θα προβούμε σε περιοδοντική θεραπεία. Συνάμα μπορεί να χορηγήσουμε φαρμακευτική αγωγή.

Όταν η συντηρητική θεραπεία δεν επαρκεί προβαίνουμε σε χειρουργική.

Η ενδοδοντική θεραπεία συμπληρώνεται με ακρορριζεκτομή ή διχοτόμηση του δοντιού, ή εκτομή κάποιας από τις ρίζες πολύριζου δοντιού ή με άλλες τεχνικές.

Η περιοδοντική θεραπεία συμπληρώνεται με χειρουργική που αποβλέπει στην εξάλειψη των θυλάκων, την αναδιαμόρφωση της δομής των ιστών του περιοδοντίου την  προσβασιμότητα στη στοματική υγιεινή κ.λ.π.

Στην εμφάνιση αποστήματος συμπληρωματικά θα κάνουμε σχάση όταν οι συνθήκες μας το επιτρέπουν.

Όλες οι παραπάνω χειρουργικές τεχνικές αποβλέπουν στη διατήρηση των δοντιών.

Υπάρχουν περιπτώσεις  που μόνο ‘’σίδηρος ιήται’’.  Ένας ημιέγκλειστος φρονιμίτης που προκαλεί περιστεφανίτιδα (φλεγμονή της περιοχής) πρέπει να εξάγεται.

Δυσθεράπευτα δόντια ενδοδοντικά ή περιοδοντικά ή δόντια που δεν επιδέχονται επανορθωτική αποκατάσταση  ή υπολειμματικές ρίζες πρέπει να εξάγονται.

Υπολειμματικές κύστεις επίσης πρέπει να αφαιρούνται.

Συμπερασματικά υπό ευρεία έννοια αυτά που μας δίδαξε ο Ιπποκράτης ισχύουν ακόμα.

Πίσω στο αλφαβητάρι