Γιώργος Κουτσικάκης

Χειρουργός Οδοντίατρος M.M.Sc

Φωτεινά Χαμόγελα στην Πεύκη!

Ακρορριζεκτομή

Είναι μία χειρουργική επέμβαση που εκτελείται όταν στην άκρη της ρίζας ενός δοντιού παραμένει μία οστική αλλοίωση π.χ. μία κύστη.
Καθαρίζεται η οστική βλάβη και αποκόπτεται το ακρορρίζιο. Είναι αποτελεσματικότερη σε μονόρριζα δόντια (πρόσθια).

Η επέμβαση αυτή είναι πάντοτε ένα εφεδρικό όπλο σε μία καλή ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) και δεν την υποκαθιστά. Μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα. Μερικές φορές το στόμιο του ακρορριζίου εμφράσσεται (ανάστροφη έμφραξη).

Η ακρορριζεκτομή είναι πολύτιμη για τη βιωσιμότητα ενός δοντιού που διαφορετικά θα εξαγόταν. Είναι χρήσιμη στις περιπτώσεις που το δόντι είναι στήριγμα γέφυρας. Όταν όμως το κόκκαλο που θα παραμείνει είναι ανεπαρκές για τη στήριξη του δοντιού, η επέμβαση είναι μάταιη.

Πίσω στο αλφαβητάρι